top banner

Regéc - Makkoshotyka - Az Országos Kéktúra zempléni útvonala

Az Országos Kéktúra Magyarország északi tájain végighaladó, Írott-kőtől Hollóházáig tartó, folyamatos turistaút. A hossza több mint 1.100 km. Ez Magyarország és Európa első hosszútávú turistaútja. Teljesítése semmilyen kötöttséggel nem jár Az útvonalat végigjárva a rendszeres sportoláson túl képet kaphatunk hazánk életéről, fejlődéséről, megismerhetjük mindennapjait, történelmét, föld- és vízrajzát, állatvilágát és természeti szépségeit.

Regéc - Dorgói erdészház - Pengőkői-út - Tokár-tető - Pengő-kő - Bagoly-bérc-tető - István-kúti erdészház

Jelzés:kék sáv
Státusz:Létező, karbantartott
Azonosító kód:OKT-262
Név:Regéc - Istvánkúti erdészház
Kezdőpont:Regéc
Végpont:István-kúti erdészház
Hossz:7.8 km
Szintemelkedés:150m (oda) 30m (vissza)
Teljesítés ideje:2 óra 3 perc

Pecsételés után tovább ballagva Regéc főutcáján már pár perc alatt elérjük a felső faluvéget és magunk mögött hagyjuk a települést. Keresztezzük a Puskás-patakot egy kis gázlónál, és a patakvölgyben folytatjuk az utunkat. Egy darabig a fák árnyékában haladunk, aztán jobbra térve egy lassan beerdősülő tisztáson kapaszkodunk néhány percet. Újra beérve az erdőbe egy idő után a terep lassan megváltozik: egyre több kő, nagyobb szikla tűnik fel a hegyoldalban, gyalogutunk ezek között kanyarog felfelé. Az ösvény elhalad a Kemence-kő mellett, itt egy emléktábla eleveníti fel az Országos Kéktúra történetét.

Lassan magunk mögött hagyjuk a sziklákat, de az emelkedő csak nem akar véget érni! Még jó félórát kell kapaszkodnunk gyalogutakon, erdei keréknyomokon, mire felérünk a Kerékkötő nagyjából 700 méter magas gerincére. Itt érdemes letelepedni pár percre, hiszen Regécről több mint 300 métert kapaszkodtunk fel idáig és végre felértünk a Zempléni-hegyég csúcsai közé!

Továbbindulva magunk mögött hagyjuk a zárt erdőt, különböző korú irtásfoltok között kanyarog az utunk. Enyhén lejtve érjük el a Bekecs-kert útelágazásait: az elsőnél egyenesen indulunk tovább, aztán talán kétszáz lépés után, ahol szemből megérkezik a zöld sáv jelzés, élesen jobbra térünk. Végigballagunk egy bekerített, árvalányhajas tarvágás mellett, rajta keresztül szép kilátás nyílik a Kis-Tokár-tető erdős oldalára, aztán a következő elágazásban mi balra indulunk tovább, míg a rövid időre hozzánk szegődött zöld jelzés egyenesen folytatja az útját.

Gyakorlatilag szintet tartva átvágunk a Tokár-tető és a Kis-Tokár-tető közötti széles nyergen, aztán jobbra kék háromszög jelzések invitálnak letérésre minket a Pengő-kő szikláihoz. Erről a pontról egy erdőritkítás hézagosan álló fái között szűk kilátás nyílik a még nagyon távoli Milic-csoport hegyeire. Továbbra is szintben, gyengén lejtve megyünk tovább és nagyjából negyedórás út végén érkezünk meg a Nagy-Péter-mennykőhöz vezető kék háromszög jelzés letéréséhez.

Aki szereti a szép kilátásokat, az ne sajnálja a fáradtságot, és sétáljon ki a nagyjából ezer lépés hosszú ösvényen alig-alig emelkedve a hegytető meredeken leszakadó északi peremére, mert nagyon szép félkörívű panoráma nyílik onnan! Pontosan előttünk terül el a Hegyköz síksága, túlsó oldalán a Milic-csoport hegyeivel, ezek előterében feltűnik Füzér vára is. Kelet felé pillantva kitűnő a rálátás a Sátor-hegyekre, nem is árt alaposan szemügyre venni őket, mert arra vezet tovább az utunk.

A kéktúra útvonalára visszatérve földutunk jelentős szintvesztéssel kanyarog le az István-kúti vadászházakhoz (A kéktúra igazolófüzetben még erdészházként szereplő épület már nem lakott, csak a vadászok használják időszakosan). A kéktúra bélyegzőt az első épületnél találjuk a közvetlenül az út mellett álló fára szerelt kis dobozkájában. Ha a vízkészletünk már megcsappant, érdemes elsétálni a körülbelül ötpercnyire lévő István-kúthoz a kék forrás jelzéseket követve. Még 2011 nagyon száraz nyara után, szeptemberben is gyéren csörgedezett a forrás, de működését ne vegyünk biztosra!

Istvánkúti erdészház - Mlaka-rét - Szpalanyica-rét - Hangyás-bérc - Cseliszka-rét - Brinzakóka-rét - Gerendás-rét - Eszkála erdészház

Jelzés:kék sáv
Státusz:Létező, karbantartott
Azonosító kód:OKT-263
Név:Istvánkúti erdészház - Eszkála erdészház
Kezdőpont:Istvánkúti erdészház
Végpont:Eszkála erdészház
Hossz:7.2 km
Szintemelkedés:150m (oda) 180m (vissza)
Teljesítés ideje:2 óra 3 perc

A pecsételőponttól továbbindulva egy nagyon szép, ritkított, füves aljú nyírfaerdőben néhány perc alatt elérjük a másik vadászházat, egy gerendaépületet. Elhaladunk az előtte fekvő békalencsés tavacska mellett és felkapaszkodunk a keréknyomokon egy kis nyeregbe, ahol utunk beletorkollik egy nagyon jó minőségű erdészeti földútba. Rátérünk erre a keményre döngölt felületű útra, és egy jó darabot haladunk rajta a következőkben. Körülbelül tíz perc alatt érkezünk meg a Mlaka-rét turistaút csomópontjába, átvágunk a réten és egyenesen indulunk tovább, nagyjából keleti irányba.

Újabb tízperces menettel érjük el a kék négyszög jelzés Kishutára vezető elágazását, itt a földutunk megkerüli a Szpalanyica-völgy völgyfőjét, míg a kék négyszög jelzés keréknyomai lefelé indulnak meg a völgyben. Szintezve végigoldalazunk a Nagy-Hangyás oldalában, elhaladunk a Kerek-kőre vezető kék háromszög jelzés ösvényének kezdete mellett, és további negyedórás út végén pillantjuk meg magunk előtt a Cselliszka-rét füves mezejét. Szintezve, majd lassan ereszkedve körülbelül háromnegyed órás út végén érjük el a Gerendás-rét melletti útkereszteződést.

Kissé balra tartva, északkelet felé folytatjuk az utunkat, és elkezdünk kapaszkodni a földúton az Eszkála oldalában. Nyolc-tíz perces kaptató végén érjük el az Eszkála vadászházhoz vezető leágazást, ezeken a füves keréknyomokon jutunk el néhány lépéssel az út felett elhagyatottan álló épülethez. A pecsétet a ház mellett találjuk egy fára szerelt dobozában. A kéktúra igazolófüzetben még erdészházként szereplő épület már nem lakott, csak a vadászok használják időszakosan.

Eszkála erdészház - Eszkála-tető - Kecske-hát - Kecske-hát-rét - Zsidó-rét - Matisz-rét - Labanc-rét - Cifra-kút - Rákos-kút - Makkoshotyka

Jelzés:kék sáv
Státusz:Létező, karbantartott
Azonosító kód:OKT-264
Név:Eszkála erdészház - Makkoshotyka
Kezdőpont:Eszkála erdészház
Végpont:Makkoshotyka
Hossz:9.2 km
Szintemelkedés:50m (oda) 390m (vissza)
Teljesítés ideje:2 óra 23 perc

A vadászháztól visszatérünk a földútra, pár percet még kapaszkodunk rajta, aztán az útelágazásban jobbra térünk, és élesen fordulva szinte visszafelé, dél felé indulunk el a keréknyomokon. Pár percig még nagyon gyengén emelkednek alattunk a nyomok, aztán szintezni kezdenek az Eszkála-tető oldalában, magát a csúcsot is láthatjuk az utunk bal oldalán terpeszkedő irtásfolton keresztül. Lassan elérjük a hosszan elnyúló Kecske-hátat, ennek a széles tetején kanyarog tovább az utunk enyhén lejtve, továbbra is déli irányban. Nagyon kellemes része ez a szakasz a túrának, hiszen csak követnünk kell a széles dombháton vezető, kényelmesen járható keréknyomokat. Az erdőfoltok és különböző korú irtások között vezető utunkon nagyjából órás út végén tűnik fel fel a Zsidó-rét füves mezeje.

Eloldalazunk a ligetes rét bal oldalán, miközben jobb felé szép kilátás nyílik a mezőkön túli hegyekre. Újra befordulunk az erdőbe, egy réten az útelágazásnál jobbra fordulunk, és megyünk tovább a dózerúton. Jó ideig szintben haladunk, aztán az utunk mind erősebben süllyedni kezd, és egy meglehetősen meredek lejtő végén érjük el a Cifra-kút melletti erdei pihenő padjait. A forrás nem adott vizet 2011 szeptemberében, a bejárás időpontjában. A pihenő után egy rakodó tisztására érkezik ki a földút, itt meg kell keresnünk a balra, lefelé vezető gyalogutat, amin a kék jelzések továbbindulnak.

Ritkított tölgyesbe ereszkedünk le, az erdőgazdasági munkagépek alaposan összetúrták a terepet, nehéz követni a fák között kanyargó gyalogutat. Ezen a területen célszerű úgy átvágni, hogy a fákra festett jelzéseket próbáljuk követni. Egyre ereszkedve magunk mögött hagyjuk a tiszta aljú erdőt, dzsindzsás, magas aljnövényzetű, elhanyagolt erdőrészbe jutunk. Keréknyomok elágazásában balra térünk (itt a felfestett, és eddig nagyon pontos jelzések kissé megbicsaklanak, mert nem egyértelműen jelzik a követendő utat), aztán már újra gyalogúton hagyjuk magunk mögött az erdőt és érjük el Makkoshotyka határát.

Ráállunk a Kossuth Lajos utcára, ezen tovább ereszkedve érjük el a község főutcáját, a Rákóczi Ferenc utcát. A kék jelzések itt balra térnek, de ha pecsételni szeretnénk, akkor jobbra kell fordulni, hogy aztán pár perces menet végén megpillantsuk az út bal oldalán a kocsmát, a makkoshotykai pecsételő pontot. Vásárolni is tudunk a kocsmával egy épületben lévő kis élelmiszerboltban, vagy az utca túlsó oldalán a jól felszerelt Coop vegyesboltban.

forrás: -hörpölin- kektura.hu

Az Országos Kéktúra további útvonalai Zemplénben:

Boldogkőváralja - Regéc

Makkoshotyka - (Sátoraljaújhely) Bányi-nyereg

(Sátoraljaújhely) Bányi-nyereg - Füzér

Füzér - Hollóháza; Kéktúra emlékmű

Felhasználók értékelése: